Thứ Năm, ngày 24/06/2021
Trang chủ Giới thiệu Danh sách CB GV Lịch công tác trường Văn bản pháp quy Quản trị hệ thống
Giáo dục THCS
GD n.giờ lên lớp
Thư viện thiết bị
HÐ công đoàn
ÐT bồi dưỡng
Thư viện ảnh
TKB Học sinh
Tra cứu điểm
Thư viện video
Ðang có 1 khách
Bạn là khách
Ðã có 122779 lượt truy cập
   Thông báo
  THỜI KHÓA BIỂU - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019 - 2020
  THỜI KHÓA BIỂU - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019 - 2020 (Thực hiện từ ngày 15 tháng 08 năm 2019
 

 

PHÒNG GD&ĐT THẠCH THẤT THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC  2019 - 2020
TRƯỜNG THCS HẠ BẰNG
( Thực hiện từ 15 - 8 - 2019 )
                                 
THỨ TIẾT 6A 6B 6C 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 9A 9B 9C 9D GV nghỉ trong ngày
THỨ

HAI
1 Chào cờ
ĐT.Thuý
Chào cờ
NT.Tần
Chào cờ
NT.Thuý
Chào cờ
PT.Chuyến
Chào cờ
ĐT.Chung
Chào cờ
PT.Huế
Chào cờ
NT.Hường
Chào cờ
NĐ.Toàn
Chào cờ
HTT.Sơn
Chào cờ
ĐX.Dũng
Chào cờ
NV.Hồng
Chào cờ
TT.Vinh
Chào cờ
NL.Anh
Chào cờ
PTT.Đào
Bảy - Hà - Quỳ - Tuyết - Vấn - 
2 Toán học
ĐT.Thuý
Toán học
PT.Chuyến
Ngoại ngữ
NL.Anh
Mỹ thuật
PT.Huế
Ngữ văn
ĐT.Chung
Sinh học
KM.Hoạch
Vật lý
PH.Thảo
Địa lý
NQ.Minh
Toán học
NĐ.Toàn
Toán học
PTT.Đào
Thể dục
NĐ.Quang
Ngoại ngữ
PT.Liên
Ngữ văn
NV.Hồng
Sinh học
NT.Huyền
3 Ngữ văn
NT.Thuý
Ngoại ngữ
NL.Anh
Công dân
NT.Hường
Ngoại ngữ
CTL.Anh
Lịch sử
NT.Tần
Ngữ văn
ĐT.Chung
Công dân
TT.Vinh
Toán học
NĐ.Toàn
Ngữ văn
HTT.Sơn
Ngoại ngữ
PT.Liên
Địa lý
NQ.Minh
Sinh học
NT.Huyền
Lịch sử
HTT.Thanh
Toán học
PTT.Đào
4 Ngữ văn
NT.Thuý
Công dân
NT.Hường
Mỹ thuật
PT.Huế
Sinh học
NT.Huyền
Toán học
PT.Chuyến
Vật lý
PH.Thảo
Ngoại ngữ
CTL.Anh
Thể dục
NĐ.Quang
Ngữ văn
HTT.Sơn
Ngoại ngữ
PT.Liên
Ngữ văn
NV.Hồng
Ngữ văn
TT.Vinh
Toán học
ĐT.Thuý
Lịch sử
HTT.Thanh
5                              
THỨ

BA
1 Công dân
ĐD.Linh
Ngữ văn
NT.Tần
Ngoại ngữ
NL.Anh
Toán học
PT.Chuyến
Thể dục
LT.Hà
Địa lý
KT.Vấn
Sinh học
KM.Hoạch
Sinh học
NT.Huyền
Thể dục
NĐ.Quang
Công nghệ
PH.Thảo
Ngữ văn
NV.Hồng
Ngoại ngữ
PT.Liên
Toán học
ĐT.Thuý
Mỹ thuật
PT.Huế
C.L.Anh - Chung - Hường - Quỳ - Sơn - Vinh 
2 Toán học
ĐT.Thuý
Địa lý
NQ.Minh
Ngữ văn
NT.Thuý
Địa lý
KT.Vấn
Mỹ thuật
PT.Huế
Sinh học
KM.Hoạch
Thể dục
LT.Hà
Công nghệ
PH.Thảo
Toán học
NĐ.Toàn
Lịch sử
HTT.Thanh
Toán học
PTT.Đào
Sinh học
NT.Huyền
Ngữ văn
NV.Hồng
Vật lý
ĐX.Dũng
3 Mỹ thuật
PT.Huế
Ngoại ngữ
NL.Anh
Sinh học
KM.Hoạch
Ngữ văn
NTN.Hoa
Toán học
PT.Chuyến
Lịch sử
NT.Tần
Địa lý
KT.Vấn
Hóa học
NT.Bảy
Lịch sử
HTT.Thanh
Thể dục
NĐ.Quang
Ngoại ngữ
PT.Liên
Toán học
ĐT.Thuý
Địa lý
NQ.Minh
Toán học
PTT.Đào
4 Vật lý
PH.Thảo
Thể dục
LT.Hà
Toán học
NV.Dũng
Ngữ văn
NTN.Hoa
Địa lý
KT.Vấn
Mỹ thuật
PT.Huế
Lịch sử
NT.Tần
Toán học
NĐ.Toàn
Sinh học
NT.Huyền
Hóa học
NT.Bảy
Lịch sử
HTT.Thanh
Công dân
NT.Thuý
Thể dục
NĐ.Quang
Ngoại ngữ
NL.Anh
5               Ngoại ngữ
PT.Liên
Hóa học
NT.Bảy
Sinh học
NT.Huyền
Công dân
NT.Thuý
Vật lý
ĐX.Dũng
Ngoại ngữ
NL.Anh
Địa lý
NQ.Minh
                                 
THỨ

1 Công nghệ
NT.Hường
Âm nhạc
ĐÁ.Tuyết
Thể dục
LT.Hà
Ngoại ngữ
CTL.Anh
Toán học
PT.Chuyến
Ngữ văn
ĐT.Chung
Sinh học
KM.Hoạch
Ngữ văn
HTT.Sơn
Thể dục
NĐ.Quang
Công nghệ
PH.Thảo
Toán học
PTT.Đào
Ngữ văn
TT.Vinh
Vật lý
ĐX.Dũng
Ngoại ngữ
NL.Anh
V.Dũng - Hoa - Hồng - Huyền - Minh - Tần - Toàn -  
2 Ngoại ngữ
NL.Anh
Sinh học
KM.Hoạch
Công nghệ
NT.Hường
Vật lý
PH.Thảo
Ngoại ngữ
CTL.Anh
Toán học
NV.Quỳ
Thể dục
LT.Hà
Âm nhạc
ĐÁ.Tuyết
Ngữ văn
HTT.Sơn
Lịch sử
HTT.Thanh
Ngoại ngữ
PT.Liên
Ngữ văn
TT.Vinh
Toán học
ĐT.Thuý
Thể dục
NĐ.Quang
3 Âm nhạc
ĐÁ.Tuyết
Công nghệ
NT.Hường
Sinh học
KM.Hoạch
Toán học
PT.Chuyến
Ngữ văn
ĐT.Chung
Ngoại ngữ
CTL.Anh
Mỹ thuật
PT.Huế
Ngoại ngữ
PT.Liên
Vật lý
ĐX.Dũng
Ngữ văn
HTT.Sơn
Thể dục
NĐ.Quang
Toán học
ĐT.Thuý
Ngoại ngữ
NL.Anh
Toán học
PTT.Đào
4 Toán học
ĐT.Thuý
Toán học
PT.Chuyến
Âm nhạc
ĐÁ.Tuyết
Lịch sử
KT.Vấn
Ngữ văn
ĐT.Chung
Thể dục
LT.Hà
Toán học
NV.Quỳ
Thể dục
NĐ.Quang
Công nghệ
PH.Thảo
Toán học
PTT.Đào
Hóa học
NT.Bảy
Lịch sử
HTT.Thanh
Mỹ thuật
PT.Huế
Ngữ văn
TT.Vinh
5               Công nghệ
PH.Thảo
Ngoại ngữ
PT.Liên
Địa lý
KT.Vấn
Vật lý
ĐX.Dũng
Mỹ thuật
PT.Huế
Công nghệ
NV.Quỳ
Hóa học
NT.Bảy
                                 
THỨ

NĂM
1 Ngữ văn
NT.Thuý
Thể dục
LT.Hà
Địa lý
NQ.Minh
Toán học
PT.Chuyến
Sinh học
KM.Hoạch
Toán học
NV.Quỳ
Ngữ văn
NTN.Hoa
Ngữ văn
HTT.Sơn
Sinh học
NT.Huyền
Mỹ thuật
PT.Huế
Hóa học
NT.Bảy
Ngoại ngữ
PT.Liên
Toán học
ĐT.Thuý
Ngoại ngữ
NL.Anh
Chung - Toàn - Tuyết - 
2 Lịch sử
HTT.Thanh
Công nghệ
NT.Hường
Ngữ văn
NT.Thuý
Ngữ văn
NTN.Hoa
Địa lý
KT.Vấn
Thể dục
LT.Hà
Toán học
NV.Quỳ
Ngữ văn
HTT.Sơn
Mỹ thuật
PT.Huế
Sinh học
NT.Huyền
Vật lý
ĐX.Dũng
Toán học
ĐT.Thuý
Ngoại ngữ
NL.Anh
Địa lý
NQ.Minh
3 Sinh học
KM.Hoạch
Toán học
PT.Chuyến
Lịch sử
HTT.Thanh
Ngoại ngữ
CTL.Anh
Vật lý
PH.Thảo
Lịch sử
NT.Tần
Công nghệ
NT.Hường
Sinh học
NT.Huyền
Ngoại ngữ
PT.Liên
Hóa học
NT.Bảy
Toán học
PTT.Đào
Thể dục
NĐ.Quang
Ngữ văn
NV.Hồng
Ngữ văn
TT.Vinh
4 Ngoại ngữ
NL.Anh
Vật lý
PH.Thảo
Toán học
NV.Dũng
Lịch sử
KT.Vấn
Ngoại ngữ
CTL.Anh
Công dân
TT.Vinh
Lịch sử
NT.Tần
Lịch sử
HTT.Thanh
Hóa học
NT.Bảy
Toán học
PTT.Đào
Ngoại ngữ
PT.Liên
Công nghệ
NV.Quỳ
Ngữ văn
NV.Hồng
Thể dục
NĐ.Quang
5                              
THỨ

SÁU
1 Sinh học
KM.Hoạch
Ngữ văn
NT.Tần
Toán học
NV.Dũng
Thể dục
LT.Hà
Ngữ văn
ĐT.Chung
Toán học
NV.Quỳ
Ngữ văn
NTN.Hoa
Vật lý
ĐX.Dũng
Ngoại ngữ
PT.Liên
Ngữ văn
HTT.Sơn
Ngữ văn
NV.Hồng
Ngữ văn
TT.Vinh
Thể dục
NĐ.Quang
Sinh học
NT.Huyền
N.L.Anh - Chuyến - Đào - Huế - Đ.Thúy - N.Thúy - 
2 Ngữ văn
NT.Thuý
Ngữ văn
NT.Tần
Công nghệ
NT.Hường
Ngữ văn
NTN.Hoa
Thể dục
LT.Hà
Ngoại ngữ
CTL.Anh
Địa lý
KT.Vấn
Lịch sử
HTT.Thanh
Toán học
NĐ.Toàn
Ngữ văn
HTT.Sơn
Ngữ văn
NV.Hồng
Thể dục
NĐ.Quang
Sinh học
NT.Huyền
Công nghệ
NV.Quỳ
3 Thể dục
LT.Hà
Lịch sử
HTT.Thanh
Vật lý
PH.Thảo
Công dân
NV.Hồng
Sinh học
KM.Hoạch
Âm nhạc
ĐÁ.Tuyết

Tải về

 
Thông báo
THỜI KHÓA BIỂU - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019 - 2020 (15/8/2019)

Trường THCS Hạ Bằng
Ðơn vị thiết kế: Công ty