Thứ Năm, ngày 24/06/2021
Trang chủ Giới thiệu Danh sách CB GV Lịch công tác trường Văn bản pháp quy Quản trị hệ thống
Giáo dục THCS
GD n.giờ lên lớp
Thư viện thiết bị
HÐ công đoàn
ÐT bồi dưỡng
Thư viện ảnh
TKB Học sinh
Tra cứu điểm
Thư viện video
Ðang có 1 khách
Bạn là khách
Ðã có 122783 lượt truy cập
   Danh sách cán bộ giáo viên
   ĐỖ DUY LINH    
       Ðịa chỉ : Hạ Bằng - Thạch Thất - Hà Nội
       Ðiện thoại : 0912755653
       Chức vụ : Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng
   NGUYỄN VIỆT DŨNG    
       Ðịa chỉ : Hạ Bằng - Thạch Thất - Hà Nội
       Ðiện thoại : 0982457966
       Chức vụ : Phó hiệu trưởng
   Nguyễn Đức Toàn    
       Ðịa chỉ : Bình Yên - Thạch Thất - Nội
       Ðiện thoại : 0915011447
       Chức vụ : Tổ Trưởng Tổ KHTN
   Nguyễn Thị Tần    
       Ðịa chỉ : Thạch Hòa - Thạch Thất - Hà Nội
       Ðiện thoại : 0989009339
       Chức vụ : Tổ trưởng tổ KHXH
   Nguyễn Quang Minh    
       Ðịa chỉ : Hạ Bằng - Thạch Thất - Hà Nội
       Ðiện thoại : 0982470754
       Chức vụ : Chủ tịch công đoàn
   Đỗ Xuân Dũng    
       Ðịa chỉ : Thạch Hòa - Thạch Thất - Hà Nội
       Ðiện thoại : 0987717463
       Chức vụ : Tổ phó tổ KHTN
   Phùng Thị Liên    
       Ðịa chỉ : Hạ Bằng - Thạch Thất - Hà Nội
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : Tổ phó tổ KHXH
   Nguyễn Đăng Quang    
       Ðịa chỉ : Liên Quan - Thạch Thất - Hà Nội
       Ðiện thoại : 0983680125
       Chức vụ : GV
   Nguyễn Văn Quỳ    
       Ðịa chỉ : Hạ Bằng - Thạch Thất - Hà Nội
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : GV
   Phùng Thị Chuyến    
       Ðịa chỉ : Hạ Bằng - Thạch Thất - Hà Nội
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : GV
   Nguyễn Thu Huyền    
       Ðịa chỉ : Hạ Bằng - Thạch Thất - Hà Nội
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : GV
   Kiều Mạnh Hoạch    
       Ðịa chỉ : Quốc Oai - Hà Nội
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : GV
   Đào Thị Thúy    
       Ðịa chỉ : Tân Xã - Thạch Thất - Hà Nội
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : GV
   Phí Thị Thúy Đào    
       Ðịa chỉ : Hạ Bằng - Thạch Thất - Hà Nội
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : GV
   Đặng Ánh Tuyết    
       Ðịa chỉ : Hạ Bằng - Thạch Thất - Hà Nội
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : Tổng Phụ Trách
   Phan Hoàng Thảo    
       Ðịa chỉ : Tân Xã - Thạch Thất - Hà Nội
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : GV
   Hoàng Thị Trung Sơn    
       Ðịa chỉ : Bình Yên - Thạch Thất - Nội
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : GV
   Tạ Thị Vinh    
       Ðịa chỉ : Bình Yên - Thạch Thất - Nội
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : GV
   Đỗ Thị Thủy Chung    
       Ðịa chỉ : Bình Yên - Thạch Thất - Nội
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : GV
   Nguyễn Thị Thúy    
       Ðịa chỉ : Hạ Bằng - Thạch Thất - Hà Nội
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : GV
   Nguyễn Thị Việt Hồng    
       Ðịa chỉ : Bình Yên - Thạch Thất - Nội
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : GV
   Nguyễn Thị Lan Anh    
       Ðịa chỉ : Bình Yên - Thạch Thất - Nội
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : GV
   Lê Thị Thúy hà    
       Ðịa chỉ : Thạch Hòa - Thạch Thất - Hà Nội
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : GV
   Phùng Thị Huế    
       Ðịa chỉ : Hạ Bằng - Thạch Thất - Hà Nội
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : GV
   Nguyễn Thị Bảy    
       Ðịa chỉ : Hạ Bằng - Thạch Thất - Hà Nội
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : GV
   Tô Thành Chung    
       Ðịa chỉ : Tân Xã - Thạch Thất - Hà Nội
       Ðiện thoại : 0984807816
       Chức vụ : Tổ trưởng tổ hành chính
   Trần Thị Huyền    
       Ðịa chỉ : Hạ Bằng - Thạch Thất - Hà Nội
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : Nhân viên y tế
   Nguyễn Thị Kim Dung    
       Ðịa chỉ : Liên Quan - Thạch Thất - Hà Nội
       Ðiện thoại : 0975292245
       Chức vụ : Nhân viên văn thư
   Nguyễn Thị Nhị    
       Ðịa chỉ : Tân Xã - Thạch Thất - Hà Nội
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : nhân viên thiết bị
   Hoàng Thị Linh    
       Ðịa chỉ : Tân Xã - Thạch Thất - Hà Nội
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : Nhân viên thư viện
 
Thông báo
THỜI KHÓA BIỂU - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019 - 2020 (15/8/2019)

Trường THCS Hạ Bằng
Ðơn vị thiết kế: Công ty